Senin, 27 Mei 2013

Solikui

Malam berurung siang. Menolak siapa punya bertahta. Yang tak hingga tak digenggam jua.